Зазначеним Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України щодо заборони обігу земель сільськогосподарського значення до 1 січня 2016 року.

    Зокрема, в розділі X "Перехідні положення", пункт 14 опублікований в такій редакції:
    "14. До набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";
    А пункт 15, абзац перший викласти в такій редакції:
    "15. До набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається";
      в абзаці другому підпункту " слова "про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року" замінити словами "про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року".

Закон опублікований в газеті "Голос України" від 19.12.2012 № 241 

Верховна Рада України