Інформація «Земельної спілки України»

Різні новини, що стосуються Асоціації "Земельна Спілка України"
Правила форуму
Будьте уважними! Перед створенням теми перечитайте Правила форуму і ще раз перевірте, чи дана тема не існує. Теми, які дублюють інші, видаляються без попередження! Повідомлення, які містять не прихований адрес E-mail, видаляються без попередження!
vovaz
Спец
Спец
Повідомлень: 764
З нами з: 01 червня 2008 21:44
Репутація: 31
Область: Житомирська
Місце роботи: Інше

Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення vovaz »

Інформація «Земельної спілки України» для членів Асоціації щодо деяких питань ліцензування землевпорядних, землеоціночних робіт і проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
25.01.2010
СпойлерПоказать
У зв’язку з неоднозначною ситуацією, що склалася у сфері ліцензування землевпорядних і землеоціночних робіт, а також проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, Асоціація вважає за необхідне поінформувати своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, інших господарюючих суб’єктів, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, а також оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, стосовно деяких правових аспектів професійної діяльності у сфері землеустрою та оцінки земель.

Як відомо, Держкомземом було прийнято наказ від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за № 821/16837), яким було істотно ускладнено умови господарювання для більш ніж трьох тисяч юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи.

На думку Асоціації, згадані ліцензійні умови не в повній мірі відповідають чинному законодавству у сфері землеустрою та оцінки земель, звужують права та свободи громадян, порушують засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також невиправдано обмежують економічну конкуренцію. З цього приводу, Асоціацією було направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів України, Держкомзему, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Антимонопольного комітету і Держкомпідприємництва.

Наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423, серед іншого, було наказано ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на підставі чинних ліцензій, привести свою діяльність у відповідність до вимог ліцензійних умов, затверджених цим наказом, до 1 січня 2010 року.

В той же час, повне приведення господарської діяльності ліцензіатів до вимог нових ліцензійних умову даний час не можливе, зокрема щодо:

- забезпечення підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника особами, відповідальними за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються – адже наразі жоден навчальний заклад, що уклав угоду з Держкомземом, не проводить подібне навчання;

- наявності витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок – адже наразі Держкомзем не видає подібних витягів;

- розроблення посадових інструкцій працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі ліцензіата, відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – адже згаданий довідник, що затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 № 24 не містить кваліфікаційних характеристик виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель;

- наявності у складі ліцензіата (для окремих видів робіт) спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю «ґрунтознавство» – адже така спеціальність відсутня у Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.1997 № 507.

Крім того, зміна видів діяльності, що ліцензується (визначених пунктом 2.2.1 попередніх Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, що були затверджені наказом Держпідприємництва, Держкомзему України від 13.02.2001 № 28/18, на ті, що визначені пунктом 2.1 чинних ліцензійних умов) фактично потребує повторної видачі ліцензій, адже мала місце зміна предмету ліцензування та зміна кодів Єдиного ліцензійного реєстру, що зазначаються у ліцензії.

Таким чином, склалася ситуація, коли усі суб’єкти господарювання, які виконують роботи із землеустрою та землеоціночні роботи, поставлені у ситуацію принципової неспроможності до 01.01.2010 привести свою діяльність до вимог наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423.

Видача нових ліцензій на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт починаючи з 14.09.2009 (дати опублікування наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423) також неможлива, адже жоден суб’єкт господарювання у даний час неспроможний повністю виконати нові ліцензійні умови, а у разі, якщо така видача ліцензій проводиться, то вона здійснюється посадовими особами органу ліцензування із явним порушенням вимог прийнятих нормативно-правових актів.

Таким чином, внаслідок прийняття Держкомземом наказу від 05.08.2009 № 423 в Україні створено умови, при яких починаючи з 01 січня 2010 року в Україні фактично має бути унеможливлене проведення землеустрою та землеоціночних робіт.

Нагадаємо, що відповідно до статті 20 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», землеустрій проводиться в обов’язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

- розробки документації із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель;

- встановлення та зміни меж об’єктів землеустрою, у тому числі визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

- надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;

- встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);

- організації нових і впорядкування існуючих об’єктів землеустрою;

- виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негативних процесів, та проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, радіоактивними і хімічними речовинами та інших видів деградації, консервації деградованих і малопродуктивних земель.

Відповідно до статті 13 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», що визначає випадки обов’язкового проведення грошової оцінки земельних ділянок, нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

- визначення розміру земельного податку;

- визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

- визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

- визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

- розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

- відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

- застави земельної ділянки відповідно до закону;

- визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

- визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства;

- визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

- виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

- відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України;

- визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

- рішення суду.

Таким чином, внаслідок неможливості проведення землеустрою та землеоціночних робіт за новими ліцензійними умовами, в Україні унеможливлюється набуття і реалізація громадянами конституційних прав на землю, наповнення державного та місцевих бюджетів завдяки продажу земельних ділянок державної та комунальної власності і прав на них, реалізація заходів з охорони земель, як основного національного багатства тощо.

Зважаючи на вищевикладене, фактично з 01 січня 2010 року виникають загрози національній безпеці України, що передбачені статтею 7 Закону України від 19.06.2003 № 964-IV «Про основи національної безпеки України», у частині порушення з боку органів державної влади Конституції і законів України, прав і свобод людини і громадянина, зниження інвестиційної та інноваційної активності, виникнення нестабільності у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави, призупинення відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в економіці тощо.

Найбільш глибоке занепокоєння Асоціації викликає те, що, внаслідок не виважених рішень Держкомзему у сфері ліцензування господарської діяльності, створено додаткові умови для унеможливлення реалізації завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України».

Нагадаємо, що цією постановою визначено порядок безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, згідно якого розроблення технічної документації має здійснюватися державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомзему або Мінприроди та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою. Зазначені підприємства, як і усі інші суб’єкти господарювання, мали б привести свою діяльність до нових ліцензійних умов до 01 січня 2010 року, але, зважаючи на вищевикладені обставини, що в принципі унеможливлюють здійснення господарювання за новими ліцензійними умовами, вони не в змозі цього зробити.

Таким чином, починаючи з 01 січня 2010 року розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, під час безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки фактично здійснюється державними підприємствами, діяльність яких не відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, що затверджені наказом Держкомземом від 05.08.2009 № 423. А це, за певних обставин, може:

1) поставити під сумнів чинність створюваної документації із землеустрою та чинність виготовлених на її підставі правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що належать громадянам України;

2) встановлення неправомірності укладання державними органами договорів із підприємствами на здійснення робіт із землеустрою, що ліцензуються, при невідповідності цих суб’єктів господарювання умовам ліцензування;

3) призвести до неефективного витрачання коштів Державного бюджету України при спрямуванні їх підприємствам, що не відповідають вимогам до виконавців відповідних видів робіт.

Зважаючи на складність ситуації, Асоціація звертає увагу своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, а також інших господарюючих суб’єктів, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи, на те, що з 30 грудня 2009 року набув чинності Закон України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (Урядовий кур’єр від 30.12.2009 – № 244). Підпунктом 1 пункту 2 Прикінцевих положень згаданого Закону встановлено до 1 січня 2011 року мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва, крім:

- проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»);

- проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;

- проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів.

Відповідно до статті 1 Закону України від 19.10.2000 № 2063-III «Про державну підтримку малого підприємництва», суб’єктами малого підприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;

- юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Таким чином, до 01 січня 2011 року Держкомзем (який не є органом захисту прав споживачів) не має права здійснювати заходи контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, а усі перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності (як планові, так і позапланові), що проводяться після 30 грудня 2009 року, мають розглядатися як такі, що здійснюються із порушенням законодавства.

Вищезгаданим Законом від 15.12.2009 № 1759-VI також внесено зміни до статті 21 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», згідно яких підставою для анулювання ліцензії у зв’язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, може бути лише відповідний акт. Зважаючи на те, що акт може бути одержано виключно у результаті проведення планової або позапланової перевірки суб’єкту господарювання, у 2010 році анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт (крім тих, строк дії яких спливає у 2010 році) у зв’язку з неприведенням діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог нових ліцензійних умов, не можливе.

У разі, якщо посадові особи окремих органів державної влади вказуватимуть суб’єкту господарювання, що виконує землевпорядні або землеоціночні роботи за ліцензією, строк дії якої не закінчується у 2010 році, на існування істотного ризику позбавлення його вказаної ліцензії у зв’язку з неприведенням діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог нових ліцензійних умов, або наполягатимуть на проведенні відповідних перевірок, рекомендуємо роз’яснити таким посадовим особам положення Закону України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні», а також попередити їх про відповідальність, передбачену статтею 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X, а також статтею 365 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-III.

Відзначаємо також, що правомірність прийняття та реєстрації наказу Держкомзему від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» у даний час є предметом оскарження у адміністративному суді. У разі скасування чинних ліцензійних умов, ліцензування господарської діяльності господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт може здійснюватися безпосередньо на підставі ст.ст. 10, 11, 13, 14, 15 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», адже, згідно статті 10 згаданого Закону, відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності не є підставою для відмови у видачі ліцензії.

Звертаємо також увагу на те, що мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності також обмежує проведення планових і позапланових перевірок щодо додержання ліцензійних умов інших видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, і, зокрема, виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт.

Асоціація також відзначає, що у другій половині 2009 року Держкомземом без жодних пояснень було припинено видачу кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (кваліфікаційних свідоцтво, свідоцтв про підвищення кваліфікації, свідоцтв про проходження навчання). Значна кількість оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які, згідно вимоги статті 8 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», підвищили свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації, а також особи, які відповідно по Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 10.08.2007 № 117 (зареєстр. в Мін’юсті України 10.09.2007 за № 1052/14319), успішно склали кваліфікаційний іспит, фактично позбавлені права на працю, що гарантоване статтею 43 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Чинними наказами Держкомзему від 27.05.2008 № 72а «Про затвердження форми Кваліфікаційного свідоцтва», від 27.05.2008 № 71 «Про затвердження форми посвідчення про підвищення кваліфікації», а також від 27.05.2008 № 70 «Про затвердження форми свідоцтва про проходження навчання» передбачена необхідність підписування відповідних кваліфікаційних документів Головою (заступником Голови) Державного комітету України із земельних ресурсів, Головою (заступником Голови) Екзаменаційної комісії, а також скріплення підпису гербовою печаткою Держкомзему.

Звертаємо увагу на те, що Порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок затверджено наказом Державного агентства земельних ресурсів України 10.08.2007 № 116 (зареєстр. в Мін’юсті України 10.09.2007 за № 1051/14318). Згідно пункту 6 згаданого Порядку, оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із протоколом рішення Екзаменаційної комісії подаються на підпис Голові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії.

Відзначимо також, що відповідно до пункту 4.6.15 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153, «на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб … підпис відповідальної особи повинен завірятися гербовою печаткою». Крім того, у відповідності до вищезгаданого пункту, «гербова печатка ставиться також на … посвідченнях».

Неодержання оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок кваліфікаційних документів призводить до обмеження кола суб’єктів господарювання, що виконують відповідні землеоціночні роботи, а отже – до обмеження або неможливості своєчасного надання відповідних оціночних послуг учасникам земельних відносин: органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичним особам та громадянам України у випадках обов’язкового проведення оцінки згідно законодавства. Внаслідок ситуації, що склалася, можна очікувати зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок та прав на них, а також значних ускладнень при укладанні громадянами та юридичними особами цивільно-правових угод щодо відчуження земельних ділянок, зростання соціального невдоволення діями виконавчої влади.

Асоціація сподівається, що Голова Держкомзему, який відповідно до пункту 10 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224, здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем завдань, вживе усіх необхідних заходів для встановлення причин порушення конституційних прав громадян України на працю, внаслідок затримки зі скріпленням поданих до Держкомзему кваліфікаційних документів оцінювачів гербовою печаткою цього органу, а також сприятиме передачі підписаних та засвідчених належним чином кваліфікаційних документів навчальним закладам.

В той же час, до вжиття Держкомземом зазначених заходів, Асоціація звертає увагу своїх офіційних представників, офіційних партнерів, членів, а також оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, осіб, що склали кваліфікаційний іспит, а також осіб, що пройшли навчання за програмою базового курсу, на деякі норми Закону України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (із змінами, внесеними Законом України від 15.12.2009 № 1759-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні»).

Статтею 1 згаданого Закону України передбачено, що документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності і без наявності якого суб’єкт господарювання не може провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Цією ж статтею у сфері господарської діяльності запроваджено принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Відповідно до пункту 5 статті 4 цього ж Закону України встановлено, що строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом. У разі якщо суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано у встановленому законом порядку заяву та документи, передбачені для отримання або продовження права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності в повному обсязі, але у визначений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено, застосовується принцип мовчазної згоди.

У разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру чи рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру, суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подання заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.

Вважаючи на вищевикладене, Асоціація рекомендує особам, що потребують видачі кваліфікаційних документів, до моменту видачі їм таких документів, засвідчених підписом Голови (заступника Голови) Державного комітету України із земельних ресурсів, Голови (заступника Голови) Екзаменаційної комісії, що скріплений гербовою печаткою Держкомзему, після закінчення десятиденного строку з дня подачі навчальним закладом оформленого кваліфікаційного документу на підпис Голові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії, керуватися принципом мовчазної згоди.

У цьому разі, до звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки замість кваліфікаційного документу доцільно прикладати (1) копію наданого навчальним закладом опису документів (із супровідним листом (заявою), який містить клопотання підписати зазначені документи, що подані Держкомзему), із відміткою про дату їх прийняття, а також (2) копію наданого навчальним закладом протоколу засідання відповідної екзаменаційної комісії, на підставі якого виготовлено кваліфікаційний документ.

Асоціація «Земельна спілка України» висловлює свою прихильність до виваженого підходу у питаннях регулювання господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт. Ми сподіваємось на неухильне додержання вимог чинного законодавства органами державної влади та суб’єктами господарювання, а також забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання.
Земельна спілка України

Аватар користувача
Pitulko
Молоденький(ка)
Молоденький(ка)
Повідомлень: 17
З нами з: 28 серпня 2009 15:55
Репутація: 0
Область: Полтавська
Місце роботи: Юридичні послуги

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Pitulko »

Так держать, информирован или иными словами предупрежден значит вооружен и опасен Banned
Интересно только как на этот весь "безлад" с законодательсвом и регуляторной политикой отреагируют наши преданные народные избранники? UPS
Вопрос времени. Поживем и увидим.
PS А что ж еще остаётся делать... UPPP

Аватар користувача
sofiua
Спец
Спец
Повідомлень: 99
З нами з: 16 січня 2010 23:31
Репутація: 0
Область: Донецька

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення sofiua »

Подала на первичную лицензию за новыми условиями 12.01.2010г. После критики Земельного союза, которая направленна неизвестно кому, или есть какое-то официальное заявление , зарегистрированое где-то я могу и постарому получить. Или как? Растолкуйте.

Аватар користувача
dexter3000
Спец
Спец
Повідомлень: 1353
З нами з: 29 серпня 2007 17:38
Репутація: 6
Область: м.Київ
Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення dexter3000 »

sofiua писав:После критики Земельного союза, которая направленна неизвестно кому, или есть какое-то официальное заявление , зарегистрированое где-то я могу и постарому получить. Или как? Растолкуйте...
Это информация для тех, у кого лицензию хотят забрать, а не для тех, кто хочет получить.

Аватар користувача
Deputat33
Спец
Спец
Повідомлень: 151
З нами з: 19 березня 2008 23:35
Репутація: 2
Область: Київська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Deputat33 »

Зразок скарги до Держкомпідприємництва можна знайти тут
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publi ... _id=109579

ПетроМарченко
Спец
Спец
Повідомлень: 287
З нами з: 31 серпня 2008 07:35
Репутація: 62

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення ПетроМарченко »

Близнюк-у Павел-у!
А хто міряв? Почитайте ліцензійні умови, старі теж, ЧИ МАЮТЬ ПРАВО ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКИ ЗАЙМАТИСЬ ГЕОДЕЗИЧНИМИ РОБОТАМИ?
На виході для землевпорядників від геодезистів - кадастровий план І УСЬО!
Відчуваєте душою і універсальним дипломом брак - БАБКИ на стіл і сусідня фірма перевірить. І ніякі постанови не змінять ЗАКОНІВ і цивілізованих технологій.
Проаналізуйте ЗАКОНИ по геодезії та землевпорядкуванню В ДВОХ ВЕРТИКАЛЬНИХ ТАБЛИЧКАХ і зробіть для себе висновок.

Аватар користувача
zemservis
Спец
Спец
Повідомлень: 51
З нами з: 20 лютого 2008 16:03
Репутація: 0
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Юридичні послуги
Контактна інформація:

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення zemservis »

Все ДУЖЕ КРАСИВО і ОБГРУНТОВАНО написано. М О Л О Д Ц І!!
Я тільки одного не розумію, ЧОМУ до сих пір немає жодної скарги до Генпрокуратури???
Нехай би трохи прокуратура пощипала пір`я за таку роботу...

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

Валерія писав:почвоведы в списке специальностей есть, ток вот вопрос, где их выпускают... ответ - нигде!
Неправильный ответ: навскидку, долго не искав - раз, два, три... и так далее Krutelyk

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

Валерія писав:меня больше интересует то, что человек специальности Архитектура, проработавший в планировке городов (практически в градостроительстве) не подходит для лицензии
Ну так получите лицензию на градостроительство - это выгоднее, чем землеустройство ;-)
П.С. "Планировка городов" и "землеустройство", по-моему, разные вещи. Не зря ведь этим специальностям обучают не просто на разных кафедрах, а более того - часто в разных вузах Krutelyk

Аватар користувача
dexter3000
Спец
Спец
Повідомлень: 1353
З нами з: 29 серпня 2007 17:38
Репутація: 6
Область: м.Київ
Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення dexter3000 »

Валерія писав:почвоведы в списке специальностей есть, ток вот вопрос, где их выпускают... ответ - нигде!
Лицензионные условия надо выполнять БУКВАЛЬНО. Сейчас есть специальность "Агрохимия и почвоведение", но это не одно и то же с просто "Почвоведением". Формально, специальности "Почвоведение" нету.

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

dexter3000 писав:Лицензионные условия надо выполнять БУКВАЛЬНО. Сейчас есть специальность "Агрохимия и почвоведение", но это не одно и то же с просто "Почвоведением". Формально, специальности "Почвоведение" нету.
Хм... а разве одно исключает другое???
Если у меня специальность "Водопровод и канализация" (ну или как-то так), то получается, что я специалист по "водопроводу и канализации", но никак не по отдельно "водопроводу" и отдельно "канализации"??? Бред

"Буквально" да не совсем. В комиссиях тоже не дибилы сидят. А отказать в выдаче лицензии можно и без придирок к наименованию специальности в дипломе - без того хватает за что зацепиццо (если захотеть, конечно)

Аватар користувача
dexter3000
Спец
Спец
Повідомлень: 1353
З нами з: 29 серпня 2007 17:38
Репутація: 6
Область: м.Київ
Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення dexter3000 »

Nat писав:Если у меня специальность "Водопровод и канализация" (ну или как-то так), то получается, что я специалист по "водопроводу и канализации", но никак не по отдельно "водопроводу" и отдельно "канализации"??? Бред
Это не бред - это суровая проза жизни. Dura lex sed lex. Надо чтобы сперва думали те, кто пишут лицензионные условия, а не те, кто по ним должен работать. "Послабления" со стороны "комиссий" будут неизбежны, но неправомерны.
Nat писав:В комиссиях тоже не дибилы сидят.
Вопрос о выдаче/невыдаче должен решаться не комиссией (которая законом не предусмотрена), а ответственным чиновником. И никто из госслужащих не должен "угадывать" допустимость или недопустимость выдачи лицензии - тут начнётся чистая коррупция. Лицензионные условия могут быть суровыми, но должны быть чёткими и прозрачными, не допускающими множественных истолкований и расплывчатых требований.

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

dexter3000 писав: Лицензионные условия могут быть суровыми, но должны быть чёткими и прозрачными, не допускающими множественных истолкований и расплывчатых требований.
А! Я должна была догадаться, что вы опять о теории NoNo То как "должно" быть - это одно, то как "есть", к сожалению, совершенно другое. И в ближайшее время в нашем "гондурасе" вряд ли что изменится no

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

Валерія писав:я грю щас о специальности "градостроительство" п.3.2.1., 3.2.2...... новых лиценз. условий.
градостроительной лицензии (а она у нас есть) для выполнения этих работ не достаточно
Ну значит орган лицензирования тоже считает, что градостроители - это не землеустроители и просят для землеустройства найти именно землеустроителя. В принципе, фиктивный прием на работу - никто не отменял, не так ли? :oops:

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

Валерія писав:так то так, тока человек может работать максимум на 1,5 ставки, на сколько мне известно
Это где вы такое прочитали? Никто не отменял работу с оплатой "согласно отработанного времени", т.е. фактически - бесплатно (ну не работал же - за что платить?)... а по получению лицензии точно так же тихо кому надо "увольняются" :oops: Или вы лицензию получаете первый раз? - Если первый, лучше заплатить людям, которые оформят документы "как надо" и со 100%-м результатом, больше толку будет (знаю о чем говорю, т.к. работать без лицензии, "под кем-то" по итогу выходит более невыгодно, чем оплатить "услуги")

Аватар користувача
Korum
Спец
Спец
Повідомлень: 322
З нами з: 12 квітня 2007 22:44
Репутація: 8
Контактна інформація:

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Korum »

"-проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
Землевпорядні та землеоціночні роботи не подпадают под этот пункт? Очень интересует.

Аватар користувача
Oleg
Спец
Спец
Повідомлень: 2239
З нами з: 03 квітня 2007 11:55
Репутація: 62
Область: Волинська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Oleg »

Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження по адміністративній справі за позовом Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України до Державного комітету України із земельних ресурсів про визнання протиправним та не чинним наказу Держкомзему "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт" від 05.08.2009 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.08.2009 № 821/16837. Судове засідання відбудеться 23.02.2010 о 10.30 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, ІІ поверх, каб. 4.

vovaz
Спец
Спец
Повідомлень: 764
З нами з: 01 червня 2008 21:44
Репутація: 31
Область: Житомирська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення vovaz »

Korum писав:"-проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
Землевпорядні та землеоціночні роботи не подпадают под этот пункт? Очень интересует.


"...проведення планових заходів державного метрологічного нагляду...."

Постанова КМУ від 6 січня 2010 р. N 9

Аватар користувача
Сергуня1
Спец
Спец
Повідомлень: 286
З нами з: 09 січня 2009 15:42
Репутація: 6

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Сергуня1 »

Admin писав:Окружним адміністративним судом міста Києва відкрито провадження по адміністративній справі за позовом Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України до Державного комітету України із земельних ресурсів про визнання протиправним та не чинним наказу Держкомзему "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт" від 05.08.2009 № 423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.08.2009 № 821/16837. Судове засідання відбудеться 23.02.2010 о 10.30 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, ІІ поверх, каб. 4.
Вболіваймо разом :D

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

Валерія писав: а можна поподробнее, где этих людей искать Nenayu , и хоть порядок цифр..? если можно конечно
Таких людей обычно находят через других "товарищей по несчастью", которые так же оформляли когда-то в первый раз лицензию. Советовать где находили мы - смысла нет, т.к. привязка к региону неизбежна. Порядок цифр не имеет смысла озвучивать, т.к. мы получали "сложную" лицензию и у другого министерства (другая сфера деятельности просто)
Но, могу посоветовать поискать фирмы по типу этой (по ссылке посмотрите)

Аватар користувача
Oleg
Спец
Спец
Повідомлень: 2239
З нами з: 03 квітня 2007 11:55
Репутація: 62
Область: Волинська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Oleg »

Держкомзем не бажає переглядати Ліцензійні умови. Відповідь відомства на звернення «Земельної спілки України»
29.01.2010
СпойлерПоказать
Як повідомлялося раніше, 17 листопада 2009 року Асоціація «Земельна спілка України», яка діє в інтересах своїх членів, подала звернення до Міністерства юстиції, Держкомзему, Держкомпідприємництва і Антимонопольного комітету України щодо невідповідності чинному законодавству «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 р. № 423. Крім того, 4 грудня 2009 р. «Земельна спілка України» направила додаткові звернення з цього питання до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

Асоціація отримала відповіді від Антимонопольного комітету України (20.12.2009 р.) і Міністерства юстиції України (12.01.2010 р.). На думку «Земельної спілки України», відповіді зазначених державних установ мають яскраво виражений формально-бюрократичний характер і не містять жодних ознак дієвого реагування на явні порушення закону з боку конкретної державної установи – Державного комітету України із земельних ресурсів.

26 січня 2010 р. Асоціація отримала відповідь Держкомзему за підписом заступника Голови комітету Михайла Томахіна. Звертає на себе увагу, що цей лист не є відповіддю на звернення «Земельної спілки України» до Держкомзему від 17 листопада 2009 р. В шапці листа вказано, що його підготовлено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.12.2009 р. № 69999/1/1-09. Це означає, що керівництво Держкомзему не мало наміру відповідати на звернення Асоціації, і лише втручання вищого органу виконавчої влади змусило комітет відреагувати на думку професійної спільноти.

Вочевидь вважаючи, що фахівці «Земельної спілки України», серед яких відомі українські вчені, шановані у професійному співтоваристві землевпорядники-практики, фахові юристи, не знають вимог чинного законодавства і суті землевпорядкування, Держкомзем на декількох сторінках свого листа переконує Асоціацію про принципову необхідність існування унормованих правил роботи землевпорядних і землеоціночних підприємств та інформує про Закони України та інші нормативно-правові акти, згідно яких було розроблено і затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт. Що стосується відповідей на зауваження до конкретних положень нових Ліцензійних умов, «Земельна спілка України» констатує, що вони об’ємні, з великою кількістю посилань на різні нормативно-правові акти, але формальні і по суті не спростовують жодний аргумент Асоціації щодо неприйнятності цього документу.

Загалом, логіка відповіді Держкомзему на звернення «Земельної спілки України» така: оскільки існування Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт передбачено законодавством, а сам наказ про затвердження Ліцензійних умов зареєстровано у Міністерстві юстиції, нема ніяких підстав для їх відміни або доопрацювання. При цьому сам зміст нормативного документу, навіть якщо він містить норми, неприйнятні у правовій державі, вже і не має особливого значення. Додатково зазначається, що проект Ліцензійних умов було опубліковано для обговорення на веб-сайті Держкомзему, а зауваження до документу, який вже зареєстровано у Міністерстві юстиції не є підставою для його перегляду.

Таким чином, керівництво Держкомзему наполягає на тому, що, незважаючи на чисельні недоліки і навіть прямі порушення чинного законодавства, нові Ліцензійні умови мають діяти у тому вигляді, в якому вони є зараз. Тим самим Держкомзем офіційно підтвердив свій намір остаточно знищити приватний сектор землевпорядної галузі та створити максимально сприятливі комерційні умови для одного-єдиного підприємства – госпрозрахункового Центру державного земельного кадастру, залишаючи за собою неконтрольовану можливість карати або милувати всіх інших суб’єктів господарської діяльності.

«Земельна спілка України» також відзначає, що в Україні й досі діє стара бюрократична схема радянських часів, коли звернення до вищестоящих органів направляються для реагування до того відомства, на яке надійшла скарга. За такої ситуації не варто очікувати, що відповідь може бути змістовною і по суті проблеми. Адже досвід спілкування з бюрократичною системою свідчить про те, що за жодних умов чиновники не визнають свої помилки і всіляко намагаються уникнути відповідальності за хибні рішення.

Нинішнє керівництво Держкомзему не є спеціалістами землевпорядної галузі і не має достатнього фахового досвіду. За таких обставин воно змушено повністю довірятися підлеглим, помічникам і консультантам в питаннях, які стосуються професійних аспектів роботи і організаційних засад діяльності землевпорядних підприємств і землевпорядної галузі взагалі. Але проблема полягає в тому, що відповідальність за прийняті рішення несуть не помічники та консультанти, а вищі керівні особи. Нажаль, замість того, щоб виправити свої помилки до того моменту, поки ситуація ще не стала невідворотною, Держкомзем обрав тактику відстоювання своїх хибних рішень. Так позиція остаточно підриває особистий авторитет керівництва Держкомзему серед професійного співтовариства та довіру до відомства загалом.

Як відомо, основою благополуччя держав з ринковою економікою є успішність роботи малого та середнього бізнесу. Близько трьох тисяч землевпорядних підприємств є представниками саме цього сегменту. Десятки тисяч їх працівників стоять перед загрозою втрати роботи, а державний та місцеві бюджети недоотримають значні кошти. Все це відбувається на фоні заяв вищих керівників держави про необхідність спрощення умов ведення бізнесу в Україні, прийняття відповідних законодавчих актів, постанов Кабінету Міністрів і загальної тенденції до зменшення надлишкового регуляторного тиску на підприємництво. Держкомзем по-своєму трактує такі тенденції. Мабуть, завдяки такій трактовці, яка явно суперечить публічним заявам керівників уряду, Україна займає одне з останніх місць у світі за рівнем економічної свободи, і, як наслідок, переживає не найкращі часи.

Іншою стороною проблеми є те, що ті декілька десятків державних підприємств, які залишаться після розгрому приватного сектору, фізично не в змозі перебрати на себе весь об’єм робіт, які виконують приватні землевпорядні та землеоціночні підприємства. Про це свідчить відвертий провал програми безкоштовного оформлення та видачі державних актів на право власності на землю, задля виконання якої Держкомземом було докладено усіх надможливих зусиль. Із повідомлень прес-служби Держкомзему стає зрозумілим, що на виконання урядової постанови № 844 кинуто усі сили, мобілізовано усі резерви, відкладено виконання інших поточних і не менш важливих завдань. При цьому, час від часу, з боку Держкомзему лунають закиди до приватних землевпорядних підприємств щодо їх небажання підключитися до роботи, виконувати яку приватні землевпорядники не мають права за законом. Але це не заважає Держкомзему примушувати приватні землевпорядні підприємства, під загрозою позбавлення ліцензій або блокування їх діяльності, безоплатно виконувати велику частину підготовчої роботи в рамках виконання постанови Кабміну № 844. Звісно, потім Держкомзем звітує про те, що робота виконана власними силами, не забуваючи при цьому звинуватити приватних землевпорядників у зростанні корупції у відомстві. Проте факти свідчать, що основний об’єм робіт по виготовленню технічної документації в рамках урядової постанови № 844 здійснено саме приватними землевпорядними підприємствами.

«Земельна спілка України» не полишає надії на те, що закон та здоровий глузд отримають гору. Асоціація підтверджує свою відкритість для обговорення проблеми Ліцензійних умов і пошуку шляхів виходу з надзвичайної ситуації, що склалася.

Одночасно «Земельна спілка України» заявляє про свій намір і у подальшому неухильно відстоювати законні інтереси членів Асоціації, усіх представників професійного співтовариства, застосовуючи для цього всі заходи і методи, що не суперечать чинному законодавству.
Земельна спілка України

Аватар користувача
Шаман
Спец
Спец
Повідомлень: 92
З нами з: 22 січня 2008 16:51
Репутація: 0
Область: Кіровоградська
Місце роботи: Приватні проектні організації

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Шаман »

Zombie писав:Ще одне цікаво: прокуратура також "не буде проводити" перевірки? 5+5=?
Прокуратура тоже не заставила себя ждать. Как говорят, не мытьем, так катаньем... По ходу, проверяются даже записи в трудовых книжках, не говоря о приказах и т.д.

Додано через 4 хвилини 20 секунд:
А вот как действует прокуратура.
Лист Прокуратура.jpg
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
Nat
Спец
Спец
Повідомлень: 1119
З нами з: 10 грудня 2007 16:16
Репутація: 2
Область: Дніпропетровська
Місце роботи: Інше

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення Nat »

garant писав:А вот как действует прокуратура....
Уже приводила эту ссылку на форуме, но в другой теме. Повторюсь (надеюсь Админ меня простит), т.к. статья интересная
Собственно, статья: Общий надзор? Нет. Прокурорский позор
СпойлерПоказать
«Згідно Конституції ми здійснюємо функції загального нагляду та Закону про прокуратуру»
(Святослав Пискун)

«Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно»
(Михаил Булгаков)

Поводом к написанию данного материала послужила Интернет-конференция Святослава Пискуна, проведенная Информационным Агентством ЛІГАБізнесІнформ, на которой он ярко блеснул гранями своих профессиональных и общечеловеческих качеств.

Комментировать всё озвученное С.Пискуном нет никакого желания. В том числе и развязное «ты»-канье собеседникам. Меня более интересуют его профессиональные взгляды. Хотя... Кстати. Вынесенная в эпиграф цитата из романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» ясно указывает на то, что профессор Преображенский и его ассистент – доктор Борменталь, на «Вы» обращались даже к бывшему псу. На «ты» же Шариков разговаривал с горничной Зиной (в его лексике - Зинкой). Остается неведомым, какие заложенные в Святославе Пискуне поведенческие стереотипы и стандарты культуры (есть такое странное слово) позволяют ему не у себя дома (сидя в кресле в халате), а при публичной деятельности обращаться на «ты» к незнакомцам, как к своим горничным. Не та, видимо, у нас в стране профессура (непонятно, сколько «ф» ставить). И ассистенты её не те. Но роман Булгакова не утрачивает своей актуальности проекцией иных персонажей на современность.

Впрочем, лирику – в сторону.
Фактаж. На один из вопросов: «Святославе Михайловиче! На якій підставі Прокуратура здійснює функції загального нагляду, про що свідчать численні запити у різних регіонах? Таким чином ігнорується ст. 19 Конституції та ст. 5 ЗУ Про Прокуратуру, на яку ніколи не дається посилання. Дякую», г-н Пискун ответил словами, вынесенными в эпиграф. Осуществляет. Согласно Конституции. И Закона «О прокуратуре».

Если бы данное утверждение прозвучало из уст любого иного государственного либо политического деятеля нашей страны, на него можно было бы глянуть сквозь пальцы. Когда они с пустотой в глазах твердят заученную наизусть мантру: «Ми діємо виключно на підставі Конституції і законів України», звуковые колебания пропускаются мимо ушей. Но в данном случае практически стандартный набор звуков о Конституции и законе прозвучал из уст человека, трижды занимавшего пост Генерального прокурора Украины, и не скрывающего желания вновь занять эту должность. Именно проекция слов на персону и вынуждает провести их анализ.

В качестве вводной - практическая сторона вопроса.

Общеизвестно, что многие прокуроры в коррумпированной до мозга костей стране предпочитают не за исполнением законов следить, а конвертировать должность в деньги. Самые эффективные «наезды» (к сожалению, в современной Украине уже невозможно обойтись без общепринятых, хоть и неблагозвучных, неологизмов) можно реализовать при содействии именно прокуратуры. «Заказать» физическое либо юридическое лицо, возбудить уголовное дело в отношении «чужих», либо затянуть/прекратить его в отношении «своих» - это к ней. В письменных требованиях, которые получают от прокуратур «заказанные» и неугодные субъекты хозяйствования (именно запросы об истребовании документов в большинстве случаев и являются предвестниками разгорающегося противостояния), указывается одно и то же, как под копирку: «У зв’язку з проведенням перевірки... з питань дотримання вимог чинного законодавства, на підставі ст.8, ст.20 Закону України «Про прокуратуру», Вам необхідно направити до прокуратури...», после чего может следовать перечень документов за несколько лет. Текст оканчивается, как правило, стандартной угрозой: «Попереджую про персональну відповідальність за несвоєчасне виконання законних вимог прокурора». Без указания, какая ответственность (уголовная, административная), согласно какой статьи, какого НПА...

Создается впечатление, что такие запросы массово пишут оккупировавшие прокуратуру безграмотные дилетанты. А на самом деле всё имеет хорошо продуманную направленность и смысл.
Предусмотренные законодательством мизерные административные санкции за невыполнение ЗАКОННЫХ (на этом слове нужно поставить особый акцент) требований прокурора "писатели" назвать просто стесняются. Посему и ссылок на нормы Кодекса об административных нарушениях не приводят, чтобы фантазия несведущих болезненно рисовала решетки на окнах. Указываемые же обычно в обоснование требований две статьи Закона Украины «О прокуратуре» называются:
Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора
Стаття 20. Повноваження прокурора
«Обязательность исполнения...» - это усилитель впечатления для несведущих. А «Полномочия...» - любимейшая у прокуроров статья. Тут и право беспрепятственного входа в помещения; и право доступа к документам (в том числе содержащим коммерческую и конфиденциальную информацию); и пр. и др. В общем – полное разгуляево.
Получатель запроса может воспользоваться ссылкой, любезно подсказываемой прокуратурой, и открыть указанные статьи. Но прочтение их вне контекста иных законов вызовет лишь ощущение полного бессилия и отчаяния. Что и нужно прокуратуре. «Клиент готов». И в этом – стандартный прокурорский прием обведения «вокруг пальца». Что в современном деловом языке давно именуется словом «развод», за употребление которого меня могут осудить филологические пуриты. Но без данных нью-терминов о нашей прокуратуре уже не поговоришь. Поскольку ни один, вторгающийся в финансово-хозяйственную деятельность предприятия, прокурор, при направлении запроса со ссылками ТОЛЬКО на статьи 8 и 20 Закона Украины «О прокуратуре», еще добровольно и честно не разъяснил - ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАКИХ ФУНКЦИЙ, и В КАКИХ СФЕРАХ он вправе реализовать свои полномочия.

Еще в конце шестидесятых годов прошлого века Михаил Жванецкий писал: «Лес охраняешь – дрова есть! Аптеку охраняешь – вата есть!... Что охраняешь, то имеешь!».
Сорок лет прошло. А как он прав. «Закон охраняешь – закон имеешь».

Возвращаясь к ответу Святослава Пискуна об общем надзоре - если открыть перед ним тот самый Закон «О прокуратуре», на который он сослался, и попросить указать на норму, закрепляющую за прокуратурой функцию общего надзора, у него это вызовет, мягко говоря, затруднения. Потому что прочитать зазубренную мантру и обосновать позицию с текстом закона в руках – это две, как говорят в Одессе, большие разницы.

Придется разобрать на части тщательно культивируемый работниками прокуратуры миф: «Мы можем всё».

Закон Украины «О прокуратуре» (далее по тексту –Закон «О прокуратуре», Закон) вступил в силу в далеком 1991 году. И первым же пунктом ч. 1 ст. 5 Закона на прокуратуру возлагалась следующая функция:
«1) нагляд за додержанням законів УСІМА органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;»
Это и есть общий надзор, как одно из направлений прокурорского надзора (в отличие от надзора за расследованием преступлений, надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний в местах лишения свободы, и т.д.). Под общий надзор подпадали все юридически и физические лица.
Всего на прокуратуру Законом было возложено шесть функций (иные не упоминаем, поскольку к рассматриваемой проблеме они отношения не имеют).
Страна в то время жила по доставшейся «в наследство» от СССР Конституции (Основному Закону) Украины 1978 года, в статье 162 которой за прокуратурой был закреплен высший надзор за соблюдением и применением законов, начиная от органов государственной исполнительной власти, заканчивая рядовыми гражданами страны. И принятый в 1991 году Закон «О прокуратуре» полностью ей соответствовал. Всё филигранно. Придраться не к чему.

Но грянул 1996 год. Год принятия Конституции независимой Украины. И функций на прокуратуру, согласно новой Конституции, было возложено всего четыре (с 2004 года их стало пять, но опять же к рассматриваемому вопросу это отношения не имеет). Главное – общий надзор из числа функций прокуратуры был исключен. Остался надзор лишь за соблюдением законов субъектами оперативно-розыскной деятельности, органами дознания и досудебного следствия и прочее, что к нашему рассмотрению отношения не имеет.
Казалось бы, прокурорским работникам следовало продолжить руководствоваться Законом «О прокуратуре» лишь в части, не противоречащей Конституции Украины. Т.е. осуществлять четыре, соответствующие Конституции, функции, не взирая на то, что в «профильном» законе их шесть (в т.ч. общий надзор), поскольку Конституция страны имеет высшую юридическую силу. НО... Авторы Конституции 1996 года в её Переходных положениях сделали оговорку, которую следует привести полностью:

«9. Прокуратура ПРОДОВЖУЄ виконувати ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ ЗАКОНІВ функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.»

Ключевые слова – выделены: «...продовжує ...ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ ЗАКОНІВ». Закон Украины «О прокуратуре» с его шестью прокурорскими функциями был на тот момент «чинний». И прокуратура абсолютно правомерно ПРОДОЛЖИЛА выполнять функцию общего надзора согласно пункту 1 ч.1 ст.5 действующего на тот момент Закона «О прокуратуре». Всё безукоризненно. Было. В течение пяти лет. С 1996-го по 2001 год. Однако в 2001-м году в Закон «О прокуратуре» были внесены изменения. Законодатель взял, да и УРЕЗАЛ в статье 5 Закона функции прокуратуры до конституционных. До четырех. Видать, решил – хватит.

Вот и закончился в 2001-м году прокурорский «общий надзор» за соблюдением законов ВСЕМИ органами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. Это произошло ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД.

Если открыть статью 5 Закона «О прокуратуре», которую работники прокуратуры в упор не хотят видеть (она мешает творить отсебятину, с чем и связана выборочная прокурорская слепота), то в ней можно увидеть лишь следующие функции:
1) поддержание государственного обвинения в суде;
2) представительство интересов гражданина либо государства в суде в случаях, определенных законом;
3) надзор за соблюдением законов органами, проводящими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие;
4) надзор за соблюдением законов при вынесении судебных решений в уголовных делах и применении мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.
Всё.
При осуществлении ДАННЫХ функций прокурор и реализует свои полномочия согласно любимой ст.20 Закона «О прокуратуре». Во всех остальных случаях, прежде чем что-либо «истребовать», прокурору нужно еще поискать соответствующую функцию в ИНЫХ действующих законах. Преграда этому – лень и сложившиеся «понятия».

Начнем возвращать прокуроров, начиная от генеральных, в правовое поле. Вместе с ними откроем Переходные положения Конституции, и еще раз вместе прочтем: прокуратура «... функцію нагляду» «... ПРОДОВЖУЄ виконувати ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ ЗАКОНІВ...»
Функция общего надзора из Закона «О прокуратуре» исключена. А какими еще «чинними законами» (кроме Закона «О прокуратуре») за прокуратурой закреплена функция надзора за соблюдением законодательства, «відповідно до яких», согласно Переходным положениям Конституции, прокуратура ПРОДОЛЖАЕТ его выполнять? Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, прокурорам в законы нужно заглядывать, а не мантры читать.

Обратимся, в качестве примера, к Закону Украины «Об оплате труда». Его часть 3 ст.35 прямо указывает: «Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори».
Вот она – установленная ЗАКОНОМ функция общего надзора в конкретной сфере. Если прокурорская проверка касается вопросов «оплати праці», это абсолютно законно. В данном случае прокурор должен положить перед собой Закон Украины «Об оплате труда», затем открыть статью 20 Закона «О прокуратуре», сказать про себя: «В ДАННОМ СЛУЧАЕ я имею на это право», и приступить к проверке. ЭТО будет ЗАКОННО.

Следующий пример. Закон Украины «О металлоломе». Его часть 2 ст.14 гласит: «Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з металобрухтом здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень, передбачених законом.» Прямо указано на надзор? Прямо. В законе? В законе. Правомерен ли прокурорский надзор за соблюдением законов при «здійсненні операцій з металобрухтом»? Безусловно. И если прокурор направит запрос о предоставлении документов и информации соответствующему субъекту хозяйствования со ссылками на ч.2 ст.14 Закона Украины «О металлоломе» и ст.20 Закона «О прокуратуре» (полномочия прокурора) – это будет АБСОЛЮТНО законно. В этом случае прокурору опять же нужно открыть ДВА закона. В первом – НАЙТИ ВОЗЛОЖЕННУЮ НА НЕГО ФУНКЦИЮ НАДЗОРА за соблюдением законодательства В ДАННОЙ СФЕРЕ. Во втором - прочесть свои полномочия при реализации оной. И только после этого сказать себе: «В ДАННОМ СЛУЧАЕ я имею на это право».
Но для того, чтобы найти в массиве законодательства соответствующие нормы и ссылаться в запросах на ДВА закона (причем в разных случаях они будут разными), нужно приложить старание и ум. Для ссылки лишь на статьи 8 и 20 одного Закона «О прокуратуре» (прокурорский стандарт, хоть штампуй), в котором ни слова нет о функции общего надзора, ни ума, ни стараний не нужно. И практика свидетельствует - работают без ума и старания.

В качестве примера можно привести также Закон Украины «Об отпусках» (часть 3 статьи 27), Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (статья 21), Кодекс законов о труде (часть 3 статьи 259) и еще ряд. Но для понимания и формирования правовой позиции уже более чем достаточно. Прокуратура сама должна соответствующие законы и нормы нам приводить в обоснование своих действий, а не мы ей выискивать, разжевывать, и в рот класть.

Итог

За прокуратурой на сегодняшний день остался закреплен общий надзор за соблюдением и применением законодательства лишь в ОПРЕДЕЛЕННЫХ СФЕРАХ согласно ряду ДЕЙСТВУЮЩИХ еще ЗАКОНОВ до тех пор, пока в них не будут внесены изменения, либо приняты новые.

Административная ответственность по ст. 185-8 КоАП за невыполнение ЗАКОННЫХ (именно ЗАКОННЫХ, а не любых, посетивших голову) требований прокурора о проведении проверки (выше уже было приведено любимое устрашение - статья 8 Закона «О прокуратуре», в которой указано: «Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність») наступает лишь у должностных лиц поднадзорных (подконтрольных, подчиненных) предприятий, учреждений, организаций. Санкция данной статьи КоАП за указанное правонарушение предусматривает наложение штрафа от двух до пяти НМДГ (от 34 до 85 грн.)

Единственный важный момент, на котором следует поставить особый акцент уже не для прокуроров, а для рядового читателя: все вышеизложенное НЕ касается проведения доследственных проверок при получении прокурором заявлений/сообщений о преступлениях, при которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. Под уголовно-процессуальное законодательство подпадают уже все (за исключением неприкасаемых в силу действующего закона и неприкасаемых в силу действующих прокурорских «понятий»). Проверки в этих случаях проводятся в соответствии со ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины. И до внесения изменений в УПК прокуратура будет продолжать выполнять функцию досудебного следствия. Таковы Переходные положения Конституции. Таков действующий уголовно-процессуальный закон. Читателю важно не путать надзор, при котором поводов к возбуждению уголовного дела нет, с уголовным процессом. В статье мы точечно говорили именно об упомянутой С. Пискуном функции общего надзора, которой уже шесть лет в Законе «О прокуратуре» нет в помине.

В заключение

Напоследок осталось еще раз спросить Святослава Пискуна: «Так какими законами на прокуратуру возложена функция общего надзора?» И так, чтоб без мантр про Конституцию. Чтоб чётко и ясно – конкретный перечень. Который у каждого прокурора по определению должен «отлетать от зубов». Если трудно запомнить – разместить перечень на официальном интернет-портале Генпрокуратуры. Каждому прокурору распечатать, положить на стол под стекло, чтоб впредь знал – в какие сферы ему позволительно вмешиваться, а в какие – нет. Однако данную работу не провел НИ ОДИН из генпрокуроров, в том числе и (считающийся еще не худшим из их череды) Святослав Пискун. Наверное, борьба с коррупцией в органах прокуратуры не очень интересует. Размещенная на сегодняшний день информация на интернет-портале Генпрокуратуры в разделе «Завдання та функції прокуратури» - не более, чем очковтирательство. А указанные четыре конституционные функции свидетельствуют о том, что ответственные, с позволения сказать, работники Генпрокуратуры не заглядывают на портал годами, и предоставление достоверной информации не является для ГПУ приоритетной задачей. Этих функций с 2004 года - пять.

Пока Генпрокуратура не напишет шпаргалку своим работникам с перечнем законов, согласно которым на прокуратуру еще остался возложен надзор за соблюдением законодательства в ряде сфер, нам придется методично задавать данный вопрос то ли бывшему, то ли будущему Генпрокурору, а также всем остальным работникам прокуратуры до тех пор, пока не прозвучит правильный ответ. Закон Украины «О прокуратуре» - ответ неверный. Когда услышим правильный ответ (перечень) хором, будем считать общую задачу выполненной. Упираться будут до последнего. Но аргументов у них – никаких. Вернее, есть один – это окрик в телефонную трубку: «Вы что, самые умные? Все дают документы, а вы – нет!..» Беспредельничать и пугать применением санкций – умеют, любят и могут. Аргументировано ответить – нет.

У нас же должна быть своя голова на плечах. Ибо врут и «зарабатывают» должностью не краснея. Страна такая.

Николай Дроботенко

cemen
Спец
Спец
Повідомлень: 81
З нами з: 27 червня 2007 20:31
Репутація: 11

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення cemen »

Что то я упустил мысль: получаеться не держкомзем будет проверять, а прокуратура- по мне лучше держкомзем.

Аватар користувача
dexter3000
Спец
Спец
Повідомлень: 1353
З нами з: 29 серпня 2007 17:38
Репутація: 6
Область: м.Київ
Місце роботи: Не маю відношення до землевпорядкування

Re: Інформація «Земельної спілки України»

Повідомлення dexter3000 »

http://www.zsu.org.ua/publications/?id=34973
Чи потрібне ліцензування землевпорядних робіт?
6.04.2010
Роман Третяк, кандидат економічних наук
СпойлерПоказать
Відповідно до пункту 58 статті 9 Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у даний час ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів. Метою ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні є захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Ліцензування зазначених видів господарської діяльності у сучасних умовах є недоцільним і може бути скасоване з наступних мотивів:

1. Відповідно до статті 28 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», розробники документації із землеустрою зобов'язані дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою. Згідно статті 23 згаданого Закону України, нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють порядок організації, державні стандарти, норми і правила виконання робіт із землеустрою, їх склад і зміст. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами землеустрою.

Статтями 16, 17 та 18 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель» передбачено, що бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель та нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводяться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів. Статтею 19 згаданого Закону України вказано, що експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, Закону України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», а також інших нормативно-правових актів та державних стандартів, норм і правил.

Таким чином, державою застосовується такий засіб державного регулювання проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт як стандартизація. Оскільки, при розробленні документації із землеустрою та землеоціночної документації повинні забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог стандартів, а результати цих робіт можуть бути допущені на ринок тільки у разі їх відповідності державним стандартам, нормам і правилам, то ліцензування цих видів діяльності є нелогічним.

2. Відповідно до Закону України від 17.06.2004 № 1808-IV «Про державну експертизу землевпорядної документації», в Україні здійснюється державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи. Відповідно до статті 6 згаданого Закону України, об'єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру. Державна експертиза проводиться в обов'язковій, вибірковій та добровільній формах.

Таким чином, державою застосовується такий засіб державного регулювання проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт як державна експертиза. Оскільки відповідність документації із землеустрою та землеоціночної документації вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам встановлюється під час обов'язкової, вибіркової та добровільної державної експертизи, ліцензування цих видів діяльності є недоцільним.

3. Відповідно до статті 7 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог цього Закону та Закону України від 12.07.2001 № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні».

Статтею 8 згаданого Закону України визначено, що кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок отримують фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної діяльності разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит.

У разі неодноразового грубого порушення оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки земель, а також за рішення суду за фактами непрофесійної оцінки земельних ділянок, оцінювач може бути позбавлений кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Таким чином, державою застосовується такий засіб державного регулювання проведення робіт із експертної грошової оцінки земельних ділянок як професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок із видачею кваліфікаційного свідоцтва. Оскільки складання звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється оцінювачами, що мають відповідну кваліфікацію та одержали спеціальний документ, що підтверджує цю кваліфікацію – кваліфікаційне свідоцтво, додаткове ліцензування цього виду діяльності є недоцільним.

Відзначимо також, що, крім засобів державного регулювання, господарська діяльність щодо проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок додатково здійснюється через рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (стаття 22 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель»).

4. Відповідно до статті 14 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Статтею 137 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III визначено, що земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом.

Проведення земельних торгів є формою комерційного посередництва на ринку нерухомого майна. Таким чином, державою застосовується такий засіб державного регулювання як визначення порядку надання відповідних послуг на рівні законодавства. Виконавець земельних торгів має надавати відповідні послуги виключно у відповідності з порядком, що визначений законодавством, а тому зазначений вид діяльності не можна вважати таким, що може завдавати шкоди правам, законним інтересам, життю та здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу або безпеці держави. Ліцензування цього виду діяльності є недоцільним.

Резюмуючи вищенаведене, відзначимо, що державне регулювання господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів наразі здійснюється через стандартизацію, державну експертизу, видачу та позбавлення кваліфікаційних свідоцтв, регламентацію господарської діяльності на рівні актів законодавства. Таким чином, за сучасних умов, ліцензування цих видів господарської діяльності є надмірним і невиправданим, а також може використовуватися органом ліцензування для штучного обмеження економічної конкуренції на відповідних ринках, що яскраво ілюструється прийняттям Держкомземом наказу від 05.08.2009 № 423 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», яким встановлено незаконні, надмірні та необґрунтовані вимоги до суб’єктів господарювання.

Також е сенс розглянути можливість скасування ліцензування виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, адже, відповідно до статті 10 Закону України від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог існуючих стандартів та нормативно-технічних документів.

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю (стаття 17 згаданого Закону України).

Таким чином, на сьогодні державою застосовується два засоби державного регулювання цього виду діяльності: ліцензування та стандартизація. Оскільки, під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися, серед іншого, додержання вимог стандартів, а отже результати цих робіт можуть бути представлені на ринку тільки у разі їх відповідності державним стандартам, ліцензування цього виду діяльності є нелогічним.

Скасування ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, а також топографо-геодезичних, картографічних робіт, стане можливою у разі внесення відповідних змін до Закону України від 01.06.2000 № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III, законів України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», від 23.12.1998 № 353-XIV «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», а також підзаконних нормативно-правових актів.

Відповісти