Вих. №1-22/01/13 від 22 січня 2013 року

 

Голові Державного агентства

земельних ресурсів України

Тимченку С.М.

МСП 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3

 

Копія:

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24

 

Антимонопольний комітет України

03035, м. Київ, вул. Урицького, 45

 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11

 

 

Шановний Сергію Михайловичу!

 

Асоціація «Земельна спілка України» протягом останнього часу тричі зверталася до Держземагентства України з приводу істотних проблем  земельних відносин. Зокрема, листом від 19.11.2012 № 1-19/11/12 щодо закону про сертифікацію, листами від 15.11.2012 № 1-15/11/12, від 27.11.2012 № 1-27/11/12, від 29.11.2012 № 1-29/11//12 щодо участі у складі Кваліфікаційної комісії. На жаль, на жоден з листів офіційних відповідей отримано не було.

Ми вдячні керівництву Держземагентства та Вам особисто за кілька зустрічей, які були проведені в рамках обговорення цих проблем. Разом з тим офіційна позиція державного органу не зрозуміла, а відповіді на актуальні питання, які стоять перед суб’єктами земельних відносин, не надані.

Вимушені знову звертатися до Вас та до низки державних органів  щодо істотних проблем у проведенні робіт із землеустрою та оцінки земель в Україні, які виникли внаслідок затримок у реалізації Держземагентством України вимог Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», що набрав чинності 03.12.2012.

Згаданим Законом України від 02.10.2012 № 5394-VI було запроваджено сертифікацію інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, що виконують відповідно роботи із землеустрою та оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), а також топографо-геодезичні та картографічні роботи. Таким чином, починаючи з 03.12.2012 року в Україні фактично відбулася зупинка виконання усіх робіт із землеустрою, оцінки земель та топографо-геодезичних і картографічних робіт. Суб’єкти господарювання, які виконували ці роботи, втратили право на їх провадження до одержання фахівцями, які працюють у їх штаті, кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Перехідними положеннями Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI передбачено, що кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, безоплатно за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності цим Законом відповідали одній із таких умов:

  • працюють у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, та призначені відповідальними за якість робіт, що ліцензуються;
  • перебувають на державній службі та мають стаж служби у державних органах земельних ресурсів понад три роки.

Для видачі кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника особи, зазначені в цьому пункті, подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, заяву, копію документа (документів) про вищу освіту та копію трудової книжки. Вимагати для видачі кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника документи, не передбачені цим пунктом, забороняється.

Таким чином, значна кількість інженерів-землевпорядників, які працюють у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, у перші ж дні після 03.12.2012 подали Держземагентству України необхідні документи для одержання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, керуючись Законом України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян».

За станом на 22.01.2013 у Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників внесено лише 210 особи, з яких 28 працюють у складі Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» Держземагентства України. Таким чином, вже півтора місяці після набрання чинності Законом України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» переважна більшість землевпорядних та топографо-геодезичних підприємств та фізичних осіб-підприємців, кількість яких становить близько трьох тисяч, фактично залишаються позбавленими права на виконання робіт із землеустрою, змушені порушувати строки розроблення документації із землеустрою та оцінки земель через тривалість видачі Держземагентством України кваліфікаційних документів.

Такий стан речей призводить до вкрай негативних наслідків:

  • неможливості громадянами та суб’єктами господарювання одержати послуги із землеустрою та оцінки земельних ділянок, що позбавлятиме їх можливості реалізовувати конституційні права щодо розпорядження, володіння та користування земельними ділянками;
  • сільськогосподарські землевласники та землекористувачі позбавляються можливості розробляти проекти землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, адміністративна відповідальність за відсутність яких запроваджена з 01.01.2013;
  • неможливості завершити виконання робіт із землеустрою, нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних і картографічних робіт, що виконуються за кошти державного та місцевих бюджетів;
  • позбавлення права на працю згідно Конституції  України професіоналів, що у даний час працюють у складі суб’єктів господарювання та виконують роботи із землеустрою та оцінки земель, а також припинення діяльності відповідних суб’єктів господарювання.

Особливе занепокоєння викликає те, що затримки із видачею кваліфікаційних сертифікатів стають причиною обмеження економічної конкуренції, адже суб’єкти господарювання, фахівці яких одержали кваліфікаційні сертифікати, фактично отримують право на зайняття господарською діяльністю, в той час як аналогічні суб’єкти господарювання, щодо фахівців яких затримується видача сертифікатів та внесення відомостей до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, залишаються позбавленими права на ведення господарської діяльності у відповідних сферах.

На наш погляд, ретельна перевірка поданих інженером-землевпорядником документів (копії диплому та копії трудової книжки), ліцензійної справи суб’єкта господарювання, що виконує роботи із землеустрою, при належній організації роботи не може перевищувати 10-15 хвилин, а тому 5-6 службовців Держземагентства України цілком спроможні перевірити документи та підготувати кваліфікаційні сертифікати інженерів землевпорядників для 2-3 тисяч заявників за 12-15 робочих днів, а не розтягувати відповідні процедури на декілька місяців.

Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас, шановний Сергію Михайловичу, взяти під контроль питання щодо невідкладної видачі кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників особам, які подали заяви згідно пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт».

 

Просимо доручити відповідним підрозділам Держземагентства України забезпечувати розгляд документів щодо видачі кваліфікаційних документів та внесення відомостей до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників протягом не більш ніж трьох днів із дати одержання відповідних заяв, а також просимо Вас приймати відповідні накази Держземагентства України щодо видачі кваліфікаційних сертифікатів та внесення інформації до реєстру не щомісячно, а невідкладно по мірі виникнення відповідних підстав.

Просимо також проінформувати громадськість з таких питань: 

- скільки надійшло заяв на отримання сертифікатів

- скільки сертифікатів фактично видано

- скільки надано негативних відповідей

- яку кількість заяв обробляється протягом тижня

- коли планується закінчити розгляд заяв від суб’єктів, які мають право на спрощену процедуру отримання сертифікатів.

 

Статтею 15 Закону України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» встановлено, що органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

 

Сподіваємось, що цей лист не залишиться без відповіді, а Держземагентство буде більш активно співпрацювати з професійною громадськістю.

Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду цього листа.

 

З повагою,

Президент Асоціації

«Земельна спілка України»                                               А.Г. Кошиль