Відповідно до статті 51 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір оренди водних об’єктів, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.