Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" від 7 серпня 2013 р. № 646.

Постановою затверджено Порядок побудови Державної геодезичної мережі, який визначає механізм побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезичних методів.

Також постановою визнано такими, що тратили чинність декілька постанов КМУ, згідно Переліку, який додається.