Голові Кваліфікаційної комісії
Тимченку С.М.

Шановний Сергіє Михайловичу!

Землеустрій належить до числа найважливіших інструментів регулювання земельних відносин в Україні, а тому забезпечення високої якості землевпорядних робіт є важливою передумовою додержання законності під час набуття і реалізації прав на землю, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів як головного багатства Українського народу.

В сучасних умовах, у зв’язку із запровадженням персоніфікації відповідальності виконавців робіт із землеустрою за якість проведених робіт, що базується на сертифікації інженерів-землевпорядників, а також скасуванням ліцензування землеустрою як виду господарської діяльності, головною формою покарання за порушення законодавства у сфері землеустрою стає позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) Кваліфікаційною комісією, що затверджена наказом Держземагентства України від 29.11.2012 № 622 «Про затвердження складу Кваліфікаційної комісії».

Як свідчать дані Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, наказом Держземагентства України від 19.08.2013 № 338 за поданням Кваліфікаційної комісії було анульовано понад вісімдесят кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників. Підставою для прийняття відповідних рішень Кваліфікаційною комісією та Держземагентством України стали негативні висновки державної експертизи землевпорядної документації, що були надані на документацію із землеустрою та технічну документацію з оцінки земель, що була складена цими інженерами-землевпорядниками.

Попри те, що Асоціація «Земельна спілка України» офіційно не отримувала скарг або нарікань стосовно обґрунтованості прийнятих Кваліфікаційною комісією та Держземагентством України рішень про позбавлення сертифікованих інженерів-землевпорядників кваліфікаційних сертифікатів, вважаємо за необхідне відзначити, що ці рішення викликали досить бурхливу дискусію в колі професійної спільноти, яскравим свідченням якої є активні обговорення відповідної тематики на спеціалізованих Інтернет-ресурсах. Учасники таких обговорень неодноразово висловлювали сумніви щодо об’єктивності рішень про анулювання кваліфікаційних сертифікатів.

Зважаючи на вищевикладене, Асоціація «Земельна спілка України» з метою забезпечення об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішень щодо позбавлення інженерів-землевпорядників кваліфікаційних сертифікатів просить Кваліфікаційну комісію під час вирішення питання щодо встановлення факту наявності грубих порушень сертифікованими інженерами-землевпорядником положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою:

1) розглядати не лише письмові звернення заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою (навіть із доданими до них експертними висновками), а й безпосередньо досліджувати документацію із землеустрою або оцінки земель, яка стала об’єктом критичних звернень, оскільки в іншому разі колегіальне рішення Кваліфікаційної комісії, яка сформована з числа висококваліфікованих фахівців у сфері землеустрою, оцінки земель та топографо-геодезичної діяльності, фактично може підмінятися, приміром, одноособовим рішенням експерта державної землевпорядної експертизи, що не є припустимим;

2) зважати на те, що динамічні зміни у нормативно-правовому регулюванні земельних відносин можуть ставати причиною того, що документація, яка відповідала положенням нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил на момент розробки, може втрачати таку відповідність із часом (наприклад, набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1278 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)» стало причиною того, що технічна документація із нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, яка розроблялася до 01.01.2013 року і на момент складання відповідала вимогам законодавства, після подання на державну експертизу у 2013 році отримувала негативний висновок як така, що не відповідає положенням нормативно-правових актів).

Вважаємо, що запропоновані нами підходи сприятимуть підвищенню об’єктивності заходів контролю за порушеннями законодавства у сфері землеустрою, а також сприятимуть підвищенню авторитету Кваліфікаційної комісії та Держземагентства України як органів професійного регулювання.

Просимо розглянути це звернення на засіданні Кваліфікаційної комісії та поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду цього звернення.

 

Президент Асоціації
«Земельна спілка України» А.Г. Кошиль

Джерело...