Відповідно до пункту 9 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 445, та з метою надання методичної допомоги при розробленні проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, наказую:
 
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь, що додаються.
 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
В. о. Голови     Є. С. Бердніков
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства земельних ресурсів України
02.10.2013 № 396
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування
угідь